Mind Muscle Make-Over

Fitness Trainer

Wie ben ik?

Als ambulante hulpverlener en personal trainer beschrijf ik mezelf als een empathische professional met een unieke ervaring. Met een persoonlijk gewichtsverlies van 20 kg begrijp ik de emotionele en fysieke uitdagingen die gepaard gaan met transformatie. Mijn rol gaat verder dan begeleiding; ik bied een ondersteunende en begripvolle benadering, waarbij ik mijn eigen ervaring inzet om anderen te motiveren. Als ervaringsdeskundige ben ik in staat me op een dieper niveau in te leven in de emoties en drempels van mijn cliënten. Hierom hanteer ik een holistische aanpak om zowel mentale als fysieke welzijn te bevorderen.

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen over Mind Muscle Make over